Home » VIDEO » Video máy cấy lúa » Phú Thọ: Huyện Tam Nông đưa máy cấy HAMCO vào sản xuất

Phú Thọ: Huyện Tam Nông đưa máy cấy HAMCO vào sản xuất

Nổi bật

Cơ giới hóa trồng lúa bằng máy cấy HAMCO tại Bắc Ninh