Home » ĐẢNG - ĐOÀN » Công Đoàn

Công Đoàn

HAMCO.,LTD – Công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội

Thỏa ước lao động tập thể

Thỏa ước lao động tập thể của Công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội được Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội thành phố Hà Nội tiếp nhập và áp dụng từ ngày 15/10/2014.

Xem tiếp »

Quy chế tiền lương năm 2016

QUY CHẾ TIỀN LƯƠNG NĂM 2016 CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP VÀ KHUYẾN NÔNG HÀ NỘI (Điều chỉnh theo Nghị định 122/2015NĐ-CP ngày 14/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016) I. Mục đích Việc trả lương, trả công cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người ...

Xem tiếp »

Nội quy cơ quan

Nội quy cơ quan của Công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội được ban hành theo văn bản số 28/CT-TCHC-NQCQ ngày 15 tháng 5 năm 2013

Xem tiếp »

Nội quy lao động

Nội quy lao động của Công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội được Sở Lao động Thương Binh và Xã Hội thành phố Hà Nội phê duyệt tại văn bản số 313/LĐTBXH – CSLĐVL ngày 30 tháng 8 năm 2013

Xem tiếp »