Home » VIDEO » Video máy cấy lúa » Hội nghị sơ kết cấy lúa bằng máy cấy HAMCO vụ xuân 2013 – Thành phố Hà Nội

Hội nghị sơ kết cấy lúa bằng máy cấy HAMCO vụ xuân 2013 – Thành phố Hà Nội

Nổi bật

Hà Nội: Huyện Thường Tín tiếp tục mở rộng mô hình máy cấy lúa HAMCO