Home » VIDEO » Video máy cấy lúa » Hà Nội: Huyện Thường Tín tiếp tục mở rộng mô hình máy cấy lúa HAMCO

Hà Nội: Huyện Thường Tín tiếp tục mở rộng mô hình máy cấy lúa HAMCO

Nổi bật

Cơ giới hóa trồng lúa bằng máy cấy HAMCO tại Bắc Ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *