Home » VIDEO » Video máy cấy lúa » Sản xuất lúa giống bằng máy cấy HAMCO tại Bắc Giang

Sản xuất lúa giống bằng máy cấy HAMCO tại Bắc Giang

Nổi bật

Hà Nội: Huyện Thường Tín tiếp tục mở rộng mô hình máy cấy lúa HAMCO