Home » VIDEO » Video máy cấy lúa » Cơ giới hóa nông nghiệp bằng máy cấy HAMCO tại Phi Mô – Lạng Giang – Bắc Giang

Cơ giới hóa nông nghiệp bằng máy cấy HAMCO tại Phi Mô – Lạng Giang – Bắc Giang

Nổi bật

Hà Nội: Huyện Thường Tín tiếp tục mở rộng mô hình máy cấy lúa HAMCO