Home » VIDEO » Video máy cấy lúa » Chuyển giao kỹ thuật máy cấy tại công ty cổ phần giống cây trồng Bắc Giang

Chuyển giao kỹ thuật máy cấy tại công ty cổ phần giống cây trồng Bắc Giang

Nổi bật

Hà Nội: Huyện Thường Tín tiếp tục mở rộng mô hình máy cấy lúa HAMCO