Home » ĐẢNG – ĐOÀN

ĐẢNG – ĐOÀN

HAMCO.,LTD – Công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội

Lễ công bố quyết định thành lập chi bộ công ty

Cập nhật ngày 22/11/2013 Lễ công bố quyết định thành lập chi bộ Công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội được long trọng tổ chức ngày 22/11/2013, tới dự và chỉ đạo có đồng chí Đỗ Hạnh – Phó bí thư thường trực huyện ủy Thường ...

Xem tiếp »

Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP VÀ KHUYẾN NÔNG HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 09/QĐ – CT Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở ...

Xem tiếp »

Thỏa ước lao động tập thể

Thỏa ước lao động tập thể của Công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội được Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội thành phố Hà Nội tiếp nhập và áp dụng từ ngày 15/10/2014.

Xem tiếp »

Quy chế tiền lương năm 2016

QUY CHẾ TIỀN LƯƠNG NĂM 2016 CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP VÀ KHUYẾN NÔNG HÀ NỘI (Điều chỉnh theo Nghị định 122/2015NĐ-CP ngày 14/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016) I. Mục đích Việc trả lương, trả công cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người ...

Xem tiếp »

Nội quy cơ quan

Nội quy cơ quan của Công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội được ban hành theo văn bản số 28/CT-TCHC-NQCQ ngày 15 tháng 5 năm 2013

Xem tiếp »

Nội quy lao động

Nội quy lao động của Công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội được Sở Lao động Thương Binh và Xã Hội thành phố Hà Nội phê duyệt tại văn bản số 313/LĐTBXH – CSLĐVL ngày 30 tháng 8 năm 2013

Xem tiếp »

Quyết định thành lập Công đoàn HAMCO

Quyết định số 20/LĐLĐ của Liên đoàn lao động huyện Thường Tín ngày 01 tháng 8 năm 2013 về việc thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội

Xem tiếp »