Home » GIỚI THIỆU » Giới thiệu về HAMCO » Giới thiệu về HAMCO

Giới thiệu về HAMCO

HAMCO.,LTD – Máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội

Giới thiệu về HAMCO

Được thành lập vào năm 2012, HAMCO tự hào là doanh nghiệp sản xuất máy nông nghiệp Việt Nam đầu tiên được Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp về sản phẩm máy cấy lúa. Ngoài ...

Xem tiếp »