Home » GIỚI THIỆU » Giới thiệu về HAMCO » Giới thiệu về HAMCO

Giới thiệu về HAMCO

HAMCO.,LTD – Máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội

Giới thiệu về HAMCO

Được thành lập năm 2012, HAMCO tự hào là doanh nghiệp sản xuất máy nông nghiệp trong nước đầu tiên được cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp về sản phẩm máy cấy lúa. Cho đến nay, sản phẩm máy cấy ...

Xem tiếp »