Home » VIDEO » Video máy cấy lúa » Máy cấy lúa HAMCO trên cánh đồng Tràng Định – Lạng Sơn

Máy cấy lúa HAMCO trên cánh đồng Tràng Định – Lạng Sơn

Nổi bật

Hà Nội: Huyện Thường Tín tiếp tục mở rộng mô hình máy cấy lúa HAMCO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *