Home » VIDEO » Video máy cấy lúa » Cơ giới hóa nông nghiệp bằng máy cấy HAMCO tại Kim Động – Hưng Yên

Cơ giới hóa nông nghiệp bằng máy cấy HAMCO tại Kim Động – Hưng Yên

Nổi bật

Hà Nội: Huyện Thường Tín tiếp tục mở rộng mô hình máy cấy lúa HAMCO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *