Home » VIDEO » Video máy cấy lúa » Huyện Ân Thi – Tỉnh Hưng Yên đưa máy cấy lúa HAMCO vào sản xuất

Huyện Ân Thi – Tỉnh Hưng Yên đưa máy cấy lúa HAMCO vào sản xuất

Nổi bật

Hà Nội: Huyện Thường Tín tiếp tục mở rộng mô hình máy cấy lúa HAMCO