Home » VIDEO » Video máy cấy lúa » Cơ giới hóa trồng lúa bằng máy cấy HAMCO tại Bắc Ninh

Cơ giới hóa trồng lúa bằng máy cấy HAMCO tại Bắc Ninh

Nổi bật

Hà Nội: Huyện Thường Tín tiếp tục mở rộng mô hình máy cấy lúa HAMCO