Home » VIDEO » Video máy cấy lúa » Trung tâm Giống nông nghiệp Cà Mau đưa máy cấy HAMCO vào canh tác lúa giống

Trung tâm Giống nông nghiệp Cà Mau đưa máy cấy HAMCO vào canh tác lúa giống

Nổi bật

Hà Nội: Huyện Thường Tín tiếp tục mở rộng mô hình máy cấy lúa HAMCO