Home » VIDEO » Video máy cấy lúa » Cơ giới hóa nông nghiệp bằng máy cấy HAMCO tại Tứ Kỳ – Hải Dương

Cơ giới hóa nông nghiệp bằng máy cấy HAMCO tại Tứ Kỳ – Hải Dương

Nổi bật

Hà Nội: Huyện Thường Tín tiếp tục mở rộng mô hình máy cấy lúa HAMCO