Home » CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ » Địa phương

Địa phương

HAMCO.,LTD – Máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội

Hà Nam hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp giai đoạn 2011-2015

Cập nhật: ngày 15/8/2014 UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành quyết định số 23/2014/QĐ – UBND ngày 25/7/2014 về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2015 tỉnh Hà Nam ...

Xem tiếp »

Kế hoạch số 69 /KH/UBND ngày 09/5/2012 của UBND TP Hà Nội

 Kế hoạch số 69  /KH /UBND ngày  09/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội Thực hiện Chương trình số 02/Ctr-TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015”. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG ...

Xem tiếp »

Chương trình 02-CTr/TU ngày 29/8/2011 của Thành ủy Hà Nội

THÀNH ỦY HÀ NỘI ——– ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————- Số: 02-CTr/TU Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2011  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, TỪNG BƯỚC NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NÔNG DÂN GIAI ĐOẠN 2011 – 2015  Nông thôn thành phố Hà ...

Xem tiếp »

Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012

Ngày 06/7/2012, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Xuân Việt ký ban hành Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai ...

Xem tiếp »