Home » VIDEO » Video máy cấy lúa » Cơ giới hóa nông nghiệp bằng máy cấy lúa HAMCO tại Phú Thọ

Cơ giới hóa nông nghiệp bằng máy cấy lúa HAMCO tại Phú Thọ

Nổi bật

Cơ giới hóa trồng lúa bằng máy cấy HAMCO tại Bắc Ninh