Home » VIDEO » Video máy cấy lúa » 7 ngày công nghệ – VTV2 – Máy cấy lúa HAMCO

7 ngày công nghệ – VTV2 – Máy cấy lúa HAMCO

Nổi bật

Cơ giới hóa trồng lúa bằng máy cấy HAMCO tại Bắc Ninh