Home » VIDEO » Video máy cấy lúa » Hướng dẫn vận hành máy cấy lúa HAMCO tại Tân Dân – Sóc Sơn – Hà Nội

Hướng dẫn vận hành máy cấy lúa HAMCO tại Tân Dân – Sóc Sơn – Hà Nội

Nổi bật

Cơ giới hóa trồng lúa bằng máy cấy HAMCO tại Bắc Ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *