Home » VIDEO » Video máy cấy lúa » Hà Nội: Trình diễn máy cấy lúa HAMCO tại huyện Sóc Sơn – Phần khai mạc

Hà Nội: Trình diễn máy cấy lúa HAMCO tại huyện Sóc Sơn – Phần khai mạc

Nổi bật

Cơ giới hóa trồng lúa bằng máy cấy HAMCO tại Bắc Ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *