Home » Tài liệu hướng dẫn

Tài liệu hướng dẫn

HAMCO.,LTD – Máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội

Hướng dẫn thực hành đồng ruộng tổ chức lớp huấn luyện nông dân 2012

Cập nhật: 12/12/2012 Hướng dẫn thực hành đồng ruộng tổ chức lớp huấn luyện nông dân (Farmer Field School – FFS) HỆ THỐNG THÂM CANH LÚA (SRI) Nội dung lớp huấn luyện nông dân (Farmer Field School – FFS)  HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ –         Gặp gỡ lãnh đạo địa phương: ...

Xem tiếp »