Home » VIDEO » Video hướng dẫn kỹ thuật » Hướng dẫn vận hành Máy trồng khoai tây 2 hàng kết hợp bón phân HAMCO 2CM-2

Hướng dẫn vận hành Máy trồng khoai tây 2 hàng kết hợp bón phân HAMCO 2CM-2

Máy trồng khoai tây 2 hàng kết hợp bón phân HAMCO 2CM-2 được lắp liên hợp trên máy kéo cỡ trung, tháo lắp dễ dàng, trồng 1 lần 2 hàng đơn, khoảng cách hàng điều chỉnh được từ 65 đến 80cm, khoảng cách củ/hàng 25 – 33cm, máy tự lên luống, tự đặt củ, bón phân và thuốc trừ sâu , lấp đất, năng suất đạt 0,2ha/h. Máy đặt củ đồng đều, mỗi lần gầu tải lấy 1 củ và đặt đúng khoảng cách yêu cầu.

Để máy biết tính năng làm việc của máy cũng như cách thức thưc hiện trồng khoai tây bằng máy, đề nghị quý vị xem video hướng dẫn dưới đây: