Home » VIDEO » Video hướng dẫn kỹ thuật » Hướng dẫn lắp ráp máy gieo hạt ngô 4 hàng kết hợp bón phân HAMCO 2BYH – 4

Hướng dẫn lắp ráp máy gieo hạt ngô 4 hàng kết hợp bón phân HAMCO 2BYH – 4