Home » TIN TỨC - SỰ KIỆN » Hà Nội: Xây dựng các mô hình thí điểm CGH nông nghiệp Hà Nội năm 2013

Hà Nội: Xây dựng các mô hình thí điểm CGH nông nghiệp Hà Nội năm 2013

Cập nhật: ngày 10/6/2013
Ngày 30/5/2013, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Xuân Việt ký ban hành Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 về việc phê duyệt “Kế hoạch xây dựng các mô hình thí điểm cơ giới hóa nông nghiệp thành phố Hà Nội – năm 2013
Các đồng chí tham dự hội nghị tham quam máy cấy lúa HAMCO

Theo nội dung quyết định, Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch xây dựng các mô hình thí điểm cơ giới hóa nông nghiệp thành phố Hà Nội – năm 2013 được phê duyệt tại Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế-xã hội và Dự toán thu chi Ngân sách thành phố Hà Nội năm 2013 cho Sở Nông nghiệp & PTNT;

-Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã tổ chức Kế hoạch xây dựng mô hình thí điểm cơ giới hóa nông nghiệp thành phố Hà Nội – năm 2013 đã phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, phù hợp với thực tế sản xuất và có hiệu quả;

-Sở Tài chính phối hợp, hướng dẫn Sở Nông nghiệp & PTNT triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng mô hình thí điểm cơ giới hóa nông nghiệp thành phố Hà Nội – năm 2013 theo đúng thẩm quyền, có hiệu quả và tổ chức cấp phát, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Nguồn: http://sonnptnt.hanoi.gov.vn

Nổi bật

Trình tự thông quan và kiểm tra chuyên ngành đối với máy nông nghiệp nhập khẩu

Cập nhật: 04/05/2016 Theo quy định tại  Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ ...