Home » TIN TỨC - SỰ KIỆN » Hà Nội: Đầu tư xây dựng dự án vùng sản xuất rau an toàn tập trung

Hà Nội: Đầu tư xây dựng dự án vùng sản xuất rau an toàn tập trung

Cập nhật: 23/11/2012

Ngày 19/11, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt ký ban hành Văn bản 9217/UBND-NNNT đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Dự án vùng sản xuất rau an toàn tập trung huyện Thanh Oai.

 Theo đó, UBND TP đồng ý chủ trương theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đầu tư “Dự án xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tập trung huyện Thanh Oai, TP Hà Nội” và giao UBND huyện Thanh Oai làm chủ đầu tư.

UBND huyện Thanh Oai chủ động làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan: triển khai việc lập, duyệt và tổ chức thực hiện Dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước và TP Hà Nội.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao: hướng dẫn và phối hợp với UBND huyện Thanh Oai tổ chức thực hiện Dự án có hiệu quả và đúng quy định hiện hành, báo cáo UBND TP.

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn

Nổi bật

Trình tự thông quan và kiểm tra chuyên ngành đối với máy nông nghiệp nhập khẩu

Cập nhật: 04/05/2016 Theo quy định tại  Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ ...