Home » TIN TỨC - SỰ KIỆN » Bắc Giang: Hiệu quả của mô hình máy cấy lúa HAMCO

Bắc Giang: Hiệu quả của mô hình máy cấy lúa HAMCO

 Cập nhật ngày 23/9/2013

      Vụ mùa 2013, Công ty cổ phần nông nghiệp Phong Cường, Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã sử dụng máy cấy lúa HAMCO để cấy lúa giống trên diện tích 7,5ha. Các giống lúa được cấy để sản xuất lúa giống là Bao Thai Hồng, ĐV108, CR203, Khang dân 18.

Ruong-lua-cay-bang-may-HAMCO-Lang-giang-Bac-giang-11
Giống lúa ĐV108 – Năng suất ước đạt từ 1,8 đến 2 tạ/sào

      Cây lúa phát triển tốt, hai loại lúa ĐV108 và Khang dân 18 chuẩn bị thu hoạch, năng suất ước đạt 180 kg đến 200 kg/1 sào. Hai giống còn lại Bao Thai Hồng và CR203 chưa cho thu hoạch.

      Sử dụng máy cấy HAMCO tiết kiệm chi phí, giảm nhiều nhân công lao động, đáp ứng kịp thời được mùa vụ. Khâu gieo mạ đơn giản, mật độ cấy 35 khóm/m2, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, thuận lợi cho chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.

Video nhận xét về máy cấy HAMCO

Những hình ảnh về ruộng lúa cấy bằng máy cấy HAMCO

Ruong-lua-cay-bang-may-HAMCO-Lang-giang-Bac-giang-12
Giống lúa ĐV108 – Năng suất ước đạt từ 1,8 đến 2 tạ/sào
Ruong-lua-cay-bang-may-HAMCO-Lang-giang-Bac-giang-15
Khang dân 18 – Năng suất ước trên 2 tạ/sào

Lý Văn Duy – HAMCO.,LTD

Nổi bật

Trình tự thông quan và kiểm tra chuyên ngành đối với máy nông nghiệp nhập khẩu

Cập nhật: 04/05/2016 Theo quy định tại  Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *