Home » Tag Archives: máy gặp đập liên hợp

Tag Archives: máy gặp đập liên hợp

Danh bạ điện thoại – Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Cập nhật: 04/10/2012 Chúng tôi thông báo Danh bạ điện thoại – Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trên Website để thuận tiện trong việc liên lạc và cung cấp thông tin tới Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Xem tiếp »

Kế hoạch số 69 /KH/UBND ngày 09/5/2012 của UBND TP Hà Nội

 Kế hoạch số 69  /KH /UBND ngày  09/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội Thực hiện Chương trình số 02/Ctr-TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015”. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG ...

Xem tiếp »

Chương trình 02-CTr/TU ngày 29/8/2011 của Thành ủy Hà Nội

THÀNH ỦY HÀ NỘI ——– ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————- Số: 02-CTr/TU Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2011  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, TỪNG BƯỚC NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NÔNG DÂN GIAI ĐOẠN 2011 – 2015  Nông thôn thành phố Hà ...

Xem tiếp »

Quyết định 1685 /QĐ-BNN-CB công bố đợt III năm 2012

Quyết định công bố đợt III năm 2012, danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch được hưởng chính sách theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2011 của ...

Xem tiếp »

Quyết định số 911/QĐ-BNN-CB, Công bố đợt II năm 2012

Theo nội dung Quyết định số 911/QĐ-BNN-CB, Công bố đợt II năm 2012, danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch được hưởng chính sách theo  Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 về chính sách hỗ trợ sau thu ...

Xem tiếp »

Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012

Ngày 06/7/2012, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Xuân Việt ký ban hành Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai ...

Xem tiếp »

Thông tư số 28 /2012/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2012

          BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  28/2012/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày  28    tháng  6     năm 2012 THÔNG TƯ Ban hành danh mục các loại máy móc, thiết ...

Xem tiếp »

Quyết định 224/QĐ-BNN-CB công bố đợt I năm 2012

Quyết định 224/QĐ-BNN-CB ngày 10 tháng 2 năm 2012 về việc công bố các tổ chức, cá nhân sản xuất máy móc, thiết bị giảm tổn thất  sau thu hoạch theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011

Xem tiếp »