Home » Tag Archives: bộ nông nghiệp

Tag Archives: bộ nông nghiệp

Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Cập nhật: ngày 15/10/2015 Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt “Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp”. Theo đó: Điều 1. Phê duyệt “Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp tạo động lực ...

Xem tiếp »