Home » VIDEO » Video hướng dẫn kỹ thuật » Giới thiệu máy cấy lúa HAMCO và kỹ thuật gieo Mạ

Giới thiệu máy cấy lúa HAMCO và kỹ thuật gieo Mạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *