Home » GIỚI THIỆU » Giới thiệu về HAMCO » Chính sách chất lượng » Chính sách chất lượng của HAMCO

Chính sách chất lượng của HAMCO

     Với quyết tâm xây dựng HAMCO trở thành doanh nghiệp có thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất máy nông nghiệp, đặc biệt là các máy trong lĩnh vực gieo cấy. HAMCO cam kết thực hiện các biện pháp sau:

  1. Luôn có thái độ trân trọng, lắng nghe và thấu hiểu yêu cầu của khách hàng để có những giải pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu đó.
  2. Thực hiện, duy trì và liên tục cải tiến “hệ thống quản lý chất lượng” của mình trên nền tảng của tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 cho từng sản phẩm.
  3. Tạo môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đoàn kết, thực hiện kế hoạch đào tạo. Khuyến khích tự đào tạo để cán bộ, công nhân viên của HAMCO làm việc chủ động, sáng tạo, đạt năng xuất cao.
  4. Đầu tư, đổi mới thiết bị và áp dụng công nghệ tiên tiến vào quá trình sản xuất giúp tăng năng xuất lao động và hạ giá thành sản phẩm, đồng thời không ngừng nỗ lực để cung cấp những sản phẩm mới, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường.
  5. Tăng cường, củng cố mối quan hệ với đối tác, nhà cung cấp đã có. Hợp tác, phát triển các đối tác, nhà cung cấp mới trong lĩnh vực máy nông nghiệp, chế tạo máy để nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng thị phần cho HAMCO.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY