Home » CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ » Địa phương » Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012

Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012

Ngày 06/7/2012, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Xuân Việt ký ban hành Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016.

Theo nội dung Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND, đối tượng thụ hưởng chính sách khuyến khích, hỗ trợ bao gồm các doanh nghiệp (không bao gồm doanh nhiệp nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài) các HTX, hộ gia đình, chủ trang trại, cá nhân khi thực hiện đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thuộc các lĩnh vực: đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, đảm bảo an toàn thực phẩm; thực hiện dồn điền, đổi thửa; thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; đầu tư xây dựng hạ tần nông thôn trên địa bàn thành phố.

Giao Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì phối hợp với các Sở: Kế hoạch & đầu tư, Tài chính; Tài nguyên môi trường; Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình, đề án, dự án thuộc cấp Thành phố; tiếp nhận hồ sơ và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định (chi tiết xem file đính kèm)

QĐ số 16/2012/QĐ-UBND

Nguồn: http://sonnptnt.hanoi.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *