Home » ĐẢNG - ĐOÀN » Công Đoàn » Thỏa ước lao động tập thể

Thỏa ước lao động tập thể

Thỏa ước lao động tập thể của Công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội được Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội thành phố Hà Nội tiếp nhập và áp dụng từ ngày 15/10/2014.

thoa-uoc-lao-dong-2014-hamco

thoa-uoc-lao-dong-2014-hamco-1 thoa-uoc-lao-dong-2014-hamco-2 thoa-uoc-lao-dong-2014-hamco-3 thoa-uoc-lao-dong-2014-hamco-4 thoa-uoc-lao-dong-2014-hamco-5 thoa-uoc-lao-dong-2014-hamco-6 thoa-uoc-lao-dong-2014-hamco-7 thoa-uoc-lao-dong-2014-hamco-8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *