Home » ĐẢNG - ĐOÀN » Công Đoàn » Nội quy lao động

Nội quy lao động

Nội quy lao động của Công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội được Sở Lao động Thương Binh và Xã Hội thành phố Hà Nội phê duyệt tại văn bản số 313/LĐTBXH – CSLĐVL ngày 30 tháng 8 năm 2013

noi-quy-lao-dong-hamco-1 noi-quy-lao-dong-hamco-2 noi-quy-lao-dong-hamco-3 noi-quy-lao-dong-hamco-4 noi-quy-lao-dong-hamco-5 noi-quy-lao-dong-hamco-6 noi-quy-lao-dong-hamco-7 noi-quy-lao-dong-hamco-8 noi-quy-lao-dong-hamco-9 noi-quy-lao-dong-hamco-10 noi-quy-lao-dong-hamco-11 noi-quy-lao-dong-hamco-12 noi-quy-lao-dong-hamco-13 noi-quy-lao-dong-hamco-14 noi-quy-lao-dong-hamco-15 noi-quy-lao-dong-hamco-16 noi-quy-lao-dong-hamco-17 noi-quy-lao-dong-hamco-18 noi-quy-lao-dong-hamco-19 noi-quy-lao-dong-hamco-20 noi-quy-lao-dong-hamco-21 noi-quy-lao-dong-hamco-22

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *