Home » CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ » Bộ - Ngành » Quyết định số 911/QĐ-BNN-CB, Công bố đợt II năm 2012

Quyết định số 911/QĐ-BNN-CB, Công bố đợt II năm 2012

Theo nội dung Quyết định số 911/QĐ-BNN-CB, Công bố đợt II năm 2012, danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch được hưởng chính sách theo  Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 về chính sách hỗ trợ sau thu hoạch và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Danh sách công bố các doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch làm căn cứ để Ngân hàng thương mại Nhà nước; Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo qui định tại Điều 1, Điều 2 của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/ 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Danh mục các doanh nghiệp xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *