Home » TIN TỨC - SỰ KIỆN » Thêm 500 tỷ đồng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn Hà Nội

Thêm 500 tỷ đồng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn Hà Nội

Cập nhật: 18/11/2012

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng vừa ký ban hành Quyết định số 5185/QĐ-UBND bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện, thị xã kinh phí hỗ trợ xã thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016.

 Theo quyết định, trích ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã để hỗ trợ xã thực hiện theo chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 tổng số 500 tỷ đồng. Trong đó kinh phí phân bổ ưu tiên xã năm 2012 là 57,5 tỷ đồng; hỗ trợ mua vật tư xây dựng giao thông, thuỷ lợi nội đồng 229,2 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng kiên cố hoá giao thông nông thôn, xóm 191 tỷ đồng; hỗ trợ khuyến khích dồn điền, đổi thửa 22,3 tỷ đồng. Nguồn kinh phí đã phân bổ tại Quyết định số 4536/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND TP về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư đợt một (năm 2012) và ứng trước dự toán ngân sách thành phố năm 2013 thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, bức xúc.

UBND TP yêu cầu các huyện, thị xã chủ động rút dự toán bổ sung có mục tiêu năm 2012 từ ngân sách thành phố tại Kho bạc Nhà nước về ngân sách sách huyện, thị xã để thực hiện cấp bổ sung có mục tiêu cho các xã theo nguyên tắc: Ưu tiên bổ sung kinh phí hỗ trợ cho các xã đã có khối lượng xây lắp, nhiệm vụ chi và công việc đã hoàn thành bảo đảm tiến độ giải ngân thanh toán trong năm 2012; ứng trước một phần kinh phí năm 2013 cho các xã có đủ hồ sơ dự án, công trình theo đúng chế độ quản lý đầu tư và quy định của Luật Ngân sách nhà nước; các dự án xây dựng hạ tầng nông thôn phục vụ phát triển sản xuất theo kế hoạch chỉ đạo của thành phố. Việc quản lý, sử dụng kinh phí  phải đúng mục đích, đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả

Nguồn: http://www.hanoi.gov.vn

Nổi bật

Trình tự thông quan và kiểm tra chuyên ngành đối với máy nông nghiệp nhập khẩu

Cập nhật: 04/05/2016 Theo quy định tại  Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *