Home » TIN TỨC - SỰ KIỆN » Phê duyệt áp dụng đề án cơ giới hóa trong nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

Phê duyệt áp dụng đề án cơ giới hóa trong nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

Cập nhật: 10/11/2012

Quyết định 3237/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 về việc phê duyệt áp dụng đề án cơ giới hóa trong nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Với mục tiêu  thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế  gắn với phân công  lại lao động ở nông thôn, ưu tiên phát triển cơ giới  hóa vào đối tượng cây trồng và vật nuôi có khối lượng hàng hóa tương đối lớn, giá trị kinh tế cao, thị trường ổn định; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và trang thiết bị kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, duy trì nền nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường sinh  thái.

Chú trọng  phát triển  cơ giới hóa các khâu nặng nhọc, thời vụ khẩn trương, các khâu sau thu hoạch, bảo quản và chế biến  nhằm tăng giá trị sản phẩm. Ngày 31 tháng 10 năm 2012, UBND tỉnh  đã ban hành quyết định số  3237/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Đề án  Áp dụng cơ giới  hóa trong nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2030.

Nguồn: http://sonongnghiephatinh.gov.vn

Nổi bật

Trình tự thông quan và kiểm tra chuyên ngành đối với máy nông nghiệp nhập khẩu

Cập nhật: 04/05/2016 Theo quy định tại  Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *