Home » TIN TỨC - SỰ KIỆN » Kết quả năm 2012 và Chương trình năm 2013 ngành Nông nghiệp TP Hà Nội

Kết quả năm 2012 và Chương trình năm 2013 ngành Nông nghiệp TP Hà Nội

Cập nhật: 26/11/2012

UBND TP vừa ban hành Thông báo số 320/TB-UBND về Kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở NN&PTNT về Kết quả công tác năm 2012 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2013 của ngành Nông nghiệp và PTNT.

 Về thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch theo thời gian còn lại của năm 2012: Sở NN&PTNT cùng với các đơn vị trong ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ và chuơng trình công tác năm 2012 đạt nhiều kết quả. Đến nay, đã có 11 chương trình, đề án, dự án triển khai theo đúng tiến độ đề ra. Tuy nhiên, có một số công tác chỉ đạo của Sở còn hạn chế, nhiều dự án xây dựng cơ bản, xây dựng và trình duyệt các chương trình, đề án, dự án triển khai chậm, chất lượng thấp nên phải họp thảo luận nhiều lần.

Sở NN&PTNT cần khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trong ngành tập trung quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch năm 2012, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, trong đó, đặc biệt chú ý đến tiến độ thực hiện còn lại của các Dự án đầu tư XDCB thực hiện các chương trình, Dự án phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng Chương trình công tác năm 2013 theo hướng đảm bảo về nội dung bám sát yêu cầu của Thành ủy, HDND và UBND Thành phố, Bộ NN&PTNT , báo cáo UBND Thành phố đúng thời gian quy định.
UBND Thành phố cơ bản nhất trí với các nội dung đề xuất về dự thảo xây dựng Kế hoạch năm 2013 của Sở NN&PTNT . Yêu cầu Sở tập trung hơn nữa trong công tác quản lý Nhà nước, các mặt công tác về giết mổ gia súc, gia cầm, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng hạ tầng nông thôn, trong đó phần chi về sự nghiệp kinh tế cần lưu ý như sau:

Văn phòng Sở NN&PTNT : điều chỉnh tăng chi phí phục vụ cho lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở NN&PTNT. Không làm nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị trực thuộc Sở về sự nghiệp phát triển kinh tế ngành.

Thanh tra Sở NN&PTNT: tăng cuờng thực hiện thanh tra công tác quản lý Nhà nuớc ở các Chi cục, các Trung tâm (trực thuộc Sở), UBND các huyện, thị xã và UBND các xã về nhiệm vụ quản lý Nhà nước về NN&PTNT của Sở NN&PTNT , các Dự án đầu tư XDCB sử dụng ngân sách Thành phố giao cho UBND huyện làm chủ đầu tư.

Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội: Rà soát, cân đối, bổ sung kinh phí, tăng cường năng lực, nghiệp vụ quản lý Nhà nuớc về công tác quản lý, bảo vệ hệ thống đê điều thuộc Thành phố quản lý.

Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội: Rà soát Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất lúa nếp cái hoa vàng theo hướng giảm kinh phí đầu tư, để tăng kinh tế phục vụ công tác công tác, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, quản lý dịch bệnh cho lực luợng cán bộ kỹ thuật xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội.

Chi cục thủy sản Hà Nội: Không tổ chức công tác phát triển nuôi trồng thủy đặc sản, mà tập trung vào nhiệm vụ quản lý Nhà nước về kiểm soát dịch bệnh, phổ biến kiến thức pháp luật chuyên ngành và tăng cường kiểm soát việc cấm đánh bắt thủy sản bằng xung điện.

Chi cục phát triển nông thôn Hà Nội: Không tổ chức thực hiện nội dung có tính chất khuyến công, hỗ trợ phát triển làng nghề. Rà soát, cân đối, chuyển kinh phí tập trung thực hiện công tác quản lý Nhà nước về làng nghề.

 Nguồn: http://www.hanoi.gov.vn

Nổi bật

Trình tự thông quan và kiểm tra chuyên ngành đối với máy nông nghiệp nhập khẩu

Cập nhật: 04/05/2016 Theo quy định tại  Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *