Home » Tag Archives: thâm canh lúa cải tiến

Tag Archives: thâm canh lúa cải tiến

Quy trình thâm canh lúa cải tiến

1. Làm mạ a. Làm mạ ruộng: Để cấy cho 1 ha lúa cần chuẩn bị 100 – 150m2 đất và gieo 10 – 15 kg hạt giống (0,1 kg hạt giống gieo trên 1m2 đất) hay để cấy cho 1 sào lúa cần chuẩn bị 3,5 – 5m2 và gieo 0,35 ...

Xem tiếp »